2005'den Beri Güvenle

Kıbrıs Hukuk Hizmetleri

Doğu Abidin hukuk bürosu 2005 yılından itibaren KKTC’de Yüksek Mahkeme ile Girne Barosuna bağlı olarak 516 kayıt numarası altında kaydolarak Doğu Abidin Hukuk Bürosu namı ile faaliyete girmiş olup, alanında tecrübeli genç, dinamik ve disiplinli bir ekip harmonisinden oluşmaktadır.

Şirketimiz ve hukuk büromuz bünyesinde farklı alanlarda tecrübe sahibi olan avukatlar, iş takibi yapan sekreter ve Araştırma görevlileri yer almaktadır.

Avukat Doğu Abidin

Hukuk büromuz nezdinde ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşme Hukuku, Miras Hukuku, KKTC’de Mahalli Şirket Kurulumu, Şube Kurulumu ve Uluslararası İşletme Şirketi Kurulumu, İdare Hukuku, Ticari Davalar, Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği ve Kamu Hukuku, Rekabet Hukuku, İdari ve Ceza Yargılama Hukuku, Taşınmaz Mal Komisyonu davaları, Sicil Affı davaları, Velayet, Nesebin Düzeltilmesi, Boşanma, Tazminat, Haksız Fiil, Arazi ihlali (tresspass) hudut tespiti ve hudut münazaaları davaları, Vergi Hukuku, Eşya Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sanık ve Zanlı Hakları, Borçlar Hukuku, KKTC ve TC Mahkemelerinde elde edilen hüküm ve ilamların karşılıklı tanıma ve tenfizi, KKTC’de gerçekleştirilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınmasına ilişkin ileri işlemler, adli yardımlaşma, Adli Ölüm tahkikatlarına ilişkin davalar, Tahliye Davaları, Kira tespit davaları, Kira alacak davaları, satış ve kira sözleşmesi dahil ticari ve günlük yaşamda yapılan tüm sözleşme tiplerin hazırlanması ve tatbiki, Taşınır ve taşınmaz mal-alım-satım işlemleri, Tapu daireleri nezdindeki devir ve ipotek işlemleri, hudut düzeltmesi, yabancıların KKTC’de mal alımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yolu ile elde edilen taşınmaz mal izin işlemleri, oturum ve süreli ikamet izinleri, iş kurma izinleri, Ana Sözleşme ve Tüzük hazırlanması hizmeti, marka, patent lisans, fikri-sınai haklara ilişkin tüm prosedürel işlemlerin ifası, lisans, finansal kiralama (leasing) ve patent sözleşmeleri ve buna benzer konulardaki tüm sözleşmelerin hazırlanması, KKTC’de yasal ve idari konularda ve uygulamaya ilişkin tüm konularda yazılı ve sözlü hukuki müşavere hizmeti sağlamaktadır.

2005'den Beri Güvenle

Girne Hukuk Bürosu

Ülkemizin siyasi ve coğrafi durum konumu sebebi ile KKTC vatandaşı olan ve Kıbrıs Rum kesiminde yaşadığı bazı haklara sahip olan vatandaşlarımızın Kıbrıs Rum kesiminde yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarının çözümü ile idari başvuru ve işlemlerinin takibi işlemleri de gerek bünyemizdeki avukatlar gerekse de Kıbrıs Rum kesiminde çalışmakta olduğumuz avukat ve hukuk büroları ile birlikte sağlanmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM FORMU

Bize Hemen Ulaşın

+90 392 816 0809

Sosyal Medyada Biz