Kıbrıs Boşanma Avukatı

Evlilik ve evliliği sona erdiren haller 1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasasında düzenlenmiş olup, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür.  Boşanma davasının ikame edilmesi ile birlikte velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekmektedir.  1/98 sayılı Yasanın 24. maddesi boşanma sebeplerini düzenlemiştir. Buna göre boşanma sebepleri anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasına bağlı olarak boşanma ve eşlerin ayrı yaşamalarına bağlı olarak boşanma şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının özel bir hali olarak yasada düzenlenmiştir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin herhangi bir sebeple açtığı boşanma davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasına bağlı olarak boşanmada, herhangi bir sebeple ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması halinde, eşlerden her biri açacağı dava ile boşanma talep edebilir. Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Eşlerin ayrı yaşamalarına bağlı olarak boşanmada, boşanma davasının açıldığı tarihte, tarafların sürekli biçimde ve iki yıl boyunca ayrı yaşamış olmaları halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin bu sebeple açacağı dava üzerine, tarafların kusur durumuna bakılmaksızın boşanmaya karar verilebilir.

Boşanmada Mal Paylaşmı

Aile Yasasının 26. maddesi mal paylaşımını düzenlemiştir. Buna göre mal paylaşımı konusunda, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar ve kişisel mallar olmak üzere iki mal paylaşımı vardır. Eşlerin evlilik birliği süresi içerisinde edinmiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar paylaşıma tabi iken, yasanın kişisel mal olarak tanımladığı mallar paylaşıma tabi değildir. Mal paylaşımı taraflardan birine en az 1/3 ve en çok 2/3 mal kalacak şekilde yapılmaktadır.

Her davanın çok önemli bir hazırlık süreci vardır. Doğu Abidin Hukuk Bürosu olarak boşanma davalarında müvekkillerin talepleri çerçevesinde mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat taleplerinde bulunmakta ve süreci yönetmekte ve müvekkil aleyhine olan bu taleplere karşı da müdafaada bulunmaktayız. Öte yandan, Aile Hukuku alanında sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi ile boşanmaya karar vermiş olan müvekkillerimizi açılmış olan boşanma davasında en iyi şekilde temsil etmekteyiz.