Kıbrıs Gayrimenkul Hukuku

Kıbrıs Gayrimenkul hukuku ev, apartman, arsa, tarla gibi taşınmazlar üzerindeki hakları belirlemenin yanı sıra aynı alandaki uzlaşmazlıkların çözümünü bulan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, medeni hukukun bir parçası olan eşya hukuku içerisinde yer alır. Kıbrıs Gayrimenkul Hukuku, Kıbrıs İnşaat Hukuku veya Kıbrıs Gayrimenkul & İnşaat Avukatı gibi aramanız mevcutsa en iyi cevap Doğu Abidin Hukuk Bürosudur.

Bu hukuk dalı toplumun hemen hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir daldır. Zira kira bedeli tespiti ve tescili gibi toplumun geniş bir kesimi ciddi derecede etkileyen konular dahil olmak üzere, tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, taşınmazların kamulaştırılması gibi konular gayrimenkul hukukunun içindedir. Davalar,  söz konusu bu alanlarda meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir.

Ancak bu hukuk dalı oldukça zor bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Çünkü kimi zaman tek bir dava içinde bile farklı hukuk dallarında uzmanlık gerektiren konular bulunmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul hukuku özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İstisnai durumların yoğun olduğu bu alanda konusunun uzmanı bir avukat olmadan davaların çözülmesi pek de mümkün değildir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul hukuku oldukça geniş kapsamlı, çok sayıda alt dalı olan bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda istisnaların da en yoğun olduğu hukuk dallarından biri olmasından dolayı, gayrimenkul hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklar için özel uzmanlık gerekir. Özel uzmanlık gerektiren ve zor dava türü olan bu davalarda Doğu Abidin Hukuk Bürosu tüm hukuki süreçte Kıbrıs Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku olarak destek vermektedir.

Evden çıkamayan kiracının tahliyesi de ev sahibinden şikayetçi olan kiracının davası da iki ya da daha fazla ortağı bulunan taşınır veya taşınmaz mallar nedeniyle açılan davalar da başkaları tarafından işgal edilen taşınmazlar için açılan davaların yanı sıra kamulaştırmaya konu olan taşınmazlarla ilgili açılan davalar da gayri menkul hukuku kapsamında değerlendirilir.

Kıbrıs Emlak Davası Avukatı

Kıbrıs gayrimenkul, inşaat ve emlak davası avukatı olarak hizmet veren Doğu Abidin Hukuk Bürosu, bu tarz davalarda hukuki desteğini müvekkillerine sonuna kadar vermektedir. Gayrimenkul davaları genel olarak taşınmaz davaları olarak da bilinir. Gayrimenkul davasının konusunu ne oluşturursa oluştursun, dava konusunda görevli mahkeme genel olarak taşınmazın bulunduğu yerde olan mahkemedir. Gayrimenkul davalarında, Asliye Hukuk Mahkemeleri davayı yürüten yetkili mahkemelerdir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.