Kıbrıs İcra Avukatı

Kıbrıs icra avukatı  olarak da hizmet veren Doğu Abidin Hukuk Bürosu, icra takip davalarında müvekkillerine tüm hukuki desteği sunmaktadır. İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. Kıbrıs icra avukatı hizmeti veren Doğu Abidin Hukuk Bürosu, ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türde de hukuki destek vermektedir.

İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Ek olarak para veya teminat niteliğinde olmasa da, kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir. 

Kıbrıs’ta Alacak Takibi

Kıbrıs’taki şirketinizin farklı bir ülkede müşterisi var ve borcunu ödemiyor mu? Farklı ülkelerde ticari gelenekler ve ticari hayati düzenleyen kanunlar sizin alışık olduklarınızdan farklı. Bu durum ise borçlunuzdan yapılacak tahsilatı daha zor hale getiren bir gerçektir.. Alacak takibi ve İcra Hukuku’nda uzman avukat kadromuz alacağınızın tahsili için gerekli olan yöntem ve teknik bilgilere sahip olup, talebinizi bize devrettiğiniz andan itibaren alacaklarınızın tahsili için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kıbrıs icra avukatı olarak da hizmet veren büromuz Kıbrıs içi alacak ve verecek davalarınızda hukuki destek sunmaktadır. Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs icra avukatı olarak hukuki sorunlarınızda size yardımcı olmaktadır.

İcra avukatı nedir? Ne iş yapar?

İcra avukatı, tüzel veya gerçek borçlunun borcunu ödemekte temerrüde düşmesi ve/veya borcunu ödemekten imtina etmesi hallerinde cebri icra yoluyla ve mahkeme kanalı ile borcun tahsili için ileri icra işlemleri yapmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anglo-sakson hukuk sistemi uygulanmakta ve aynı zamanda kısmen Kara Avrupası hukuk sistemi ile olan entegrasyon ve etkileşim de dikkate alındığı zaman sui generis (kendine özgü) karmal bir hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra işlemleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevzuattan ayrık olarak ilamlı icra olarak adlandırılan ve mahkeme hükmü ile devreye giren bir sistem bulunmaktadır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.