Doğu Abidin

Hizmet Alanları

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, 17 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen firmalarından biridir.

indir (1)

Dogu Abidin

Avukatlık Bürosu

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, 15 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen firmalarından biridir. Son derece deneyimli avukatlar ve hukuk uzmanlarından oluşan ekibimiz, Kuzey Kıbrıs'taki seçkin konumumuza ve itibarımıza yansıyan en iyi hukuki hizmeti sunmaya kendini adamıştır. Uygulama alanlarımızda yer alan hukuki hizmetlerin her yönüyle ilgileniyoruz.

Randevu İçin Başvuru

Doğu Abidin Avukatlık Bürosu

Hukuki tavsiye, müşteriye bundan sonra ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak için soyut hukuk ilkelerinin müvekkilin davasının somut gerçeklerine uygulanmasıdır.
Pek çok ülkede, yalnızca uygun şekilde lisans almış bir avukat hukuki tavsiye verebilir

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, deneyimli ve becerikli ekibimizle ihtiyaç sahibi müvekkillerimize her zaman ceza hukuku ile ilgili mükemmel düzeyde hukuki hizmet vermeye hazırdır. Ekibimiz, müvekkillerimiz için ceza hukukunun hayati önemini kabul ediyor, ilk temas noktasından sonuna kadar temas halinde kalarak müvekkillerimizle güven ilişkisi kuruyoruz.

Hizmet kapsamımız:

Suç olaylarının bildirilmesi
Şikayetçi ve şüphelilerin temsili
Ceza davalarında savunma
Şikayetçiler, şüpheliler veya sanıklar için ceza hukuku konularında hukuki danışmanlık
Remand davaları

Aile hukuku konuları ve mahkeme davalarında lider bir hukuk bürosuyuz, ekibimiz müvekkillerimizin ve ailelerinin en iyi ihtiyaçlarına profesyonel bir anlayışla hareket etmektedir. Hizmet kapsamımız:

Boşanma davaları
Ebeveyn hakkı (Çocuk velayeti, ziyaret) davaları
Mülk uzlaşması, tazminat ve nafaka talepleri
Aile içi şiddetle ilgili kısıtlama talepleri
Evlilik sözleşmeleri ve mülk uzlaşma sözleşmeleri
Boşanma kararlarının tanınması ve onaylanması

Mülkiyet ve inşaat hukuku konularında geniş deneyime sahibiz. Pazarda lider bir hukuk firması olarak Kuzey Kıbrıs’ın en büyük inşaat projelerinde yer aldık. Tecrübemizden, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen inşaat firmaları olan müvekkillerimize en iyi hukuki hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

İnşaat projeleri ve sözleşmeleri
Tapu devri
İnşaat alım ve satım sözleşmeleri
Vatandaş olmayanlar tarafından mülk ve gayrimenkul edinimi
Yenileme projeleri ve sözleşmeleri
Arazi kullanımı ve geliştirilmesi, inşaat hakları
Arazi ve imar planlama, geliştirme ve değerlendirme
Emlak, inşaat ve emlak vergisi
Kira sözleşmeleri
Arsa, tapu ve kadastro anlaşmazlıkları

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, deneyimli ve becerikli ekibimizle ihtiyaç sahibi müvekkillerimize her zaman hukuk davaları ve tazminat talepleriyle ilgili mükemmel düzeyde hukuki hizmetler sunmaya hazırdır. Ekibimiz, mükemmel bir hukuki destek seviyesi ile mahkeme işlemlerinde en iyi küresel dava uygulamalarını uygulamaktadır. Bizi öne çıkaran şey, müşteri tabanımız ve müşterilerimizin çıkarlarını en iyi şekilde koruma arzumuzdur. Hizmet kapsamımız:

Hasar, kişisel yaralanma ve ölümle sonuçlanan yol kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri
Hasar, kişisel yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarından doğan tazminat talepleri
Hasar, kişisel yaralanma ve ölümle sonuçlanan ihmal ve ağır ihmal olaylarından kaynaklanan tazminat talepleri
Zararlar, yasa dışı uygulamalar ve haksız davranışlar için tazminat
İzinsiz giriş davaları
Mahkeme yargılamalarında ve tazminat davalarında temsil ve savunma

Şirket hukuku konuları ve dava uygulamaları konusunda oldukça deneyimli kişilerden oluşan bir ekibimiz var. Bizi öne çıkaran, müşteri tabanımız ve çeşitli sektörlerdeki müşterilerimizin çıkarlarını en iyi şekilde koruma arzumuzdur. Müşterilerimiz arasındaki kurumsal ve profesyonel ilişkilere yatırım yapıyoruz. Hizmet kapsamımız:

Ulusal ve uluslararası şirket oluşumu
Hisse alım satım ve devir işlemleri
İflas
Borçların yeniden yapılandırılması
Sermayenin artırılması ve azaltılması
Birleşme ve Devralmalar
Yabancı şirket sübvansiyonunun oluşturulması
Kurumlar vergisi danışmanlığı
Uluslararası şirket oluşumu
Offshore şirket oluşumu
Freeport şirket kuruluşu
Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nde şirket kuruluşu
Ortak girişim anlaşmaları
Muhtıranın hazırlanması ve değiştirilmesi, esas sözleşme

İrade ve veraset konularında ve mahkeme davalarında lider bir hukuk bürosuyuz, ekibimiz müvekkillerimizin ve ailelerinin en iyi ihtiyaçlarına profesyonel bir anlayışla hareket etmektedir. Mirasın idaresinde, vasiyetlerin hazırlanmasında, vasiyet ve vasiyetnamenin her yönüne uzanarak hareket ediyoruz. Hizmet kapsamımız:

Vasiyetnamelerin hazırlanması
Vasiyetname yoluyla veya vasiyetsiz vasiyet iddiaları
Gayrimenkulün idaresi ve icrası
Veraset davalarından feragat
Veraset konularından doğan ihtilafların çözümü
Vasiyet ve vasiyetnamelerin tanınması ve tasdiki
Miras sözleşmesi / Miras sözleşmesi

Büromuz, sözleşme hukukunun tüm konularını kapsar ve tavsiye eder. Büromuz, sözleşme hukuku davaları ile pazarda güçlü bir konuma sahiptir, konumumuzu yüksek profilli davalardan elde edilen sonuçlardan almaktadır. Müvekkil portföyümüz, çeşitli sektörlerde, sözleşme hukuku konularının birçok yönünde faaliyet gösteren en büyük ulusal ve uluslararası şirketlerden oluşmaktadır.

Şirket ve tröst sözleşmeleri
Mal satış sözleşmeleri
Uluslararası distribütörlük ve franchise sözleşmeleri
İş sözleşmeleri
Acente ve temsilcilik sözleşmeleri
Servis sözleşmeleri
Kredi sözleşmeleri

Ekibimiz, vergi konularında üst düzey deneyim ve bilgi birikimimizi kullanarak müşterilerimize vergilerinin Kuzey Kıbrıs sistemine uyarlanmasında yardımcı olmaktadır. Kuzey Kıbrıs’taki en son vergi düzenlemesine tam olarak uymanın yanı sıra, müşterilerimizin vergi planlamasını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Hem yerli hem de uluslararası şirketlere vergi konularında hukuki hizmet vermekteyiz. Hizmet kapsamımız:
Müşterilerimiz için vergi planlama
Gümrük vergisi
KDV / Dolaylı Vergi
Çifte vergilendirme, vergi muafiyeti ve vergilendirmeme
Vergi politikası
Varlık Yönetimi

Kamu ve idare hukuku, bireylerin ve şirketlerin ticari faaliyetlerinde önemli rol oynar; devlet düzenlemeleri ve devlet kurumları, bireylerin günlük yaşamına ve iş faaliyetlerine bağlıdır. Bir firma olarak bürokrasinin neden olduğu bu zorlukları ve engelleri anlıyoruz; Ekibimiz, tam bağlılık ile danışmanlık hizmetleri vererek müşterilerimize yardımcı olur. Ayrıca, hukuki ihtilaflar veya hükümet ve devlet yetkilileri tarafından haksız uygulamalarla ilgili herhangi bir durumda, müşterilerimizi haklarını savunmaları için temsil ederiz.

Tahkim, sınır ötesi anlaşmazlıkların çözümü için tercih edilen yöntemdir

Uluslararası bir ortamda iş yaparken tahkimin katma değeri hızla netleşir. Müşteriler, uyuşmazlıkların verimli ve etkili bir şekilde çözülmesinden yararlanır, bu tam olarak tahkim ekibimizin sunduğu şeydir.

Büromuz ticaret hukukunun tüm konularını kapsar ve tavsiye eder. Avukatlarımız – bireysel davalar açısından ve sektör genelinde – yayınları aracılığıyla ve piyasa tarafları ağımız içinde fikir oluşturmaya, içtihatlara ve hukukun uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunarak ileriyi düşünürler. Müvekkil portföyümüz, ticaret hukuku konularının birçok alanında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren en büyük ulusal ve uluslararası şirketlerden oluşmaktadır.

Gümrük Hukuku
Taşıma Hukuku, Malların Taşınması
Deniz taşımacılığı sözleşmeleri üzerine hizmetler
Taşıma sözleşmelerine ilişkin hizmetler
Tartışmalı karar

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, deneyimli ve becerikli ekibimizle ihtiyaç sahibi müvekkillerimize her zaman güven hukuku konuları ile ilgili mükemmel düzeyde hukuki hizmetler sunmaya hazırdır. Müvekkillerimizin bankacılık ve finans politikalarını şekillendirmelerine yardımcı olmak için yasal hakkımızdan doğan tröst oluşturma, planlama, vekaletnamelerin tanınması ve mütevelli (avukat) olarak hareket etme konularında tavsiyelerde bulunuyoruz.

Güven oluşturma ve danışmanlık hizmetleri
Mütevelli şirketleri kurmak
Mahkeme işlemlerinde hareket etmek
Mütevelli olarak hareket etmek

Son yıllarda, bankalar, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri, giderek daha katı sermaye gereksinimleri ve davranış kuralları gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldılar ve bu da genellikle karmaşık uluslararası anlaşmazlıklarla sonuçlandı. Yeni Avrupa düzenlemelerinin geniş kapsamlı sonuçları var.

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, bankalar, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, özel sermaye şirketleri ve hedge fonları dahil olmak üzere finansal hizmetler sektöründe çok sayıda müvekkiline danışmanlık yapmaktadır. Sermaye piyasaları, birleşme ve devralmalar, borç verme, yapılandırılmış finans, finansal davalar, dolandırıcılık ve beyaz yakalı suç, piyasayı kötüye kullanma ve finansal denetim ve düzenleme gibi alanlarda derinlemesine uzmanlığa sahibiz. Kıbrıs’ta çıkarları olan hemen hemen tüm ulusal veya uluslararası bankalara, finans kurumlarına ve düzenleyici kurumlara türev ürünler, finansal hizmetler ve düzenlemeler hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Hizmet kapsamımız:

Borç ve kredi finansmanı konuları
Borç yapılandırması ve iflas
Finans ve bankacılık mevzuatı konusunda danışmanlık ve hukuki destek
Kurumsal bankacılık yönetişim kodu konusunda danışmanlık ve hukuki destek
Bankacılık hukukuyla ilgili konularda mahkeme işlemlerinde temsil ve savunma
Finansal tahviller ve araçlar

Pazarlama, bilgi birikimi ve yenilik, bir şirketin başarısı için belirleyici faktörler haline geldi. Fikri mülkiyetin (IP) korunması ve sürdürülmesi esastır. Pek çok şirket için başarı ve büyüme, fikri mülkiyet ve yenilik stratejilerine bağlı olabilir. Fikri Mülkiyet davaları ile pazarda güçlü bir konuma sahip olan firmamız, konumumuzu yüksek profilli davalardan elde edilen sonuçlardan almaktadır. Müşteri portföyümüz, fikri mülkiyet konularının birçok yönünde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren en büyük ulusal ve uluslararası şirketlerden oluşmaktadır.

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet konularında ulusal ve uluslararası müvekkillere danışmanlık yapmakta ve onları temsil etmektedir. Ele aldığımız dava türleri şunları içerir:

Ticari unvan ve markanın tescili ve yönetimi
Fikri mülkiyet, marka ve patent hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
Fikri mülkiyet, ticari marka ihlali ve sahtecilikle ilgili tekrarlama ve savunma
Patent haklarının yönetimi ve savunması
Lisans anlaşmaları
Patentler
Markalar
Telif hakkı
Modeller
İşlemler (lisanslar, rehinler, devir, kote, birleşme ve devralmalar)
Reklâm
Know-how / Kurumsal sırlar
Sahtecilik ve korsanlık
Ticari marka temsilcisinin hizmetleri
Birleşme, devralma ve listeleme durumunda, fikri mülkiyet haklarının devredilmesi konusunda geçerliliği araştırıyor ve tavsiyede bulunuyoruz. Ayrıca düzenli olarak ortaklık, lisans programları, IP yapılandırma ve güvenlik konularına da katılıyoruz.

Bağımsız bir tüccardan çok uluslu bir şirkete kadar her bir işletme, bir ICT altyapısına bağlıdır. Bu bölgedeki yeni gelişmelerin durdurulamaz akışı, genellikle ağaçların odununu görmeyi zorlaştırıyor.

Ve yeni gelişmeler, benzeri görülmemiş yasal sorunları da tetikleyebilir. Bunları çözmek, bazı yaratıcı yasal düşünceler gerektirebilir. Ancak işler olması gerekenden daha zor hale getirilmemelidir. Tecrübeli bir hukuk profesyoneli, bir yasal karmaşıklığın gerekli olup olmadığına karar vermek için en iyi yerdir ve aynı derecede önemli: nerede değilse.

Mümkün olduğunda basit, ihtiyaç duyulduğunda yenilikçi

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, müvekkillerinin, teknolojilerinin ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin derinlemesine bilgi ve anlayışını, hukuki sorunların çözümüne yönelik pragmatik bir yaklaşımla birleştirir: mümkün olduğunda basit, müvekkilinin çıkarlarına hizmet ettiği yerde yenilikçi. Uluslararası Oda rehberleri, ekibimizi müşterilerine ve işlerine olan bağlılıkları, hareket hızları ve pratik, yüksek kaliteli danışmanlık hizmetleri ile takdir etti. Bunu başarmak için ekip, teknik ve uluslararası deneyimlerinden yararlanmak için oldukça etkili bir yaklaşım geliştirdi.

Doğu Abidin Hukuk Bürosu, deneyimli ve becerikli ekibimizle ihtiyaç sahibi müvekkillerimize her zaman sigorta hukuku konularında mükemmel düzeyde hukuki hizmetler sunmaya hazırdır. Müşterilerimizin bankacılık ve finans politikalarını şekillendirmelerine yardımcı olmak için sigorta talepleri, tazminat talepleri ve sigorta poliçelerinin performansı hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz.

Sigorta poliçelerinden haklar konusunda danışmanlık
Sigorta tazminatı
Sigorta sözleşmelerinin performansı
Sigorta konularında dava

Sigorta piyasasına, artan düzenleme, giderek artan sayıda talep, toplu davalar ve (uluslararası) konsolidasyonlar hakimdir. Yenilikçi fikirler için alan sunan ama aynı zamanda sürekli gelişen bir pazardır .

Sorumluluk poliçeleri, kredi sigortası, inşaat tüm riskleri poliçeleri, emlak sigortası, uluslararası programlar, birime bağlı sigorta, emeklilik sigortası ve yeniden sigorta gibi çoğu sigorta türünde uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz. Ayrıca mesleki, idari, tıbbi, kurumsal veya ürün sorumluluğu dahil olmak üzere ticari sorumlulukla ilgili olarak kapsamlı (dava) deneyime sahibiz. Müşterilerimize, iddialı yasal işlemler veya yenilikçi tavsiyelerle pazarda köklü bilgi ve anlayışlarla yardımcı oluyoruz.

İleriyi düşünmek

Avukatlarımız – bireysel davalar açısından ve sektör genelinde – yayınları aracılığıyla ve piyasa tarafları ağımız içinde fikir oluşturmaya, içtihatlara ve hukukun uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunarak ileriyi düşünürler. Müşterilerimiz arasında sigorta şirketleri, reasürörler, broker acenteleri, meslek kuruluşları ve ulusal ve uluslararası şirketler bulunmaktadır.

Ekibimiz, vergi konularında edindiğimiz yüksek tecrübe, bilgi birikimi ve geniş ağımızı kullanarak Kuzey Kıbrıs vatandaşlık başvurularının, vize izinlerinin ve oturma izni başvurularının her aşamasında müşterilerimize hareket etmekte ve yardımcı olmaktadır. Vatandaşlık ve göçmenlik hukukundaki ana hizmetlerimizin kapsamı:

Vatandaşlık başvuruları
Vize izinleri
Oturma izinleri ve başvuruları

Danışma HATTI +90 392 816 0809

Hukuki tavsiye, müşteriye bundan
sonra ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak için soyut hukuk ilkelerinin müvekkilin davasının somut gerçeklerine uygulanmasıdır. Pek çok ülkede, yalnızca uygun şekilde
lisans almış bir avukat hukuki tavsiye verebilir.