Yazı

Kıbrıs Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşmeler Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Sözleşmeler Hukuku Avukatı, imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında ve ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. KKTC Sözleşmeler Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne Sözleşmeler Hukuku Avukatı, sözleşmeler hukuku konusunda deneyimli ve tecrübeli olup yabancılık unsuru içeren ya...

Yazı

Kıbrıs Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Kira Hukuku Avukatı olarak, kiranın ödenmeyerek veya başka nedenlerle tahliye edilmesi davası, kira bedellerinin arttırlmasına yönelik kira tespit davası, tahliye taahhüdü hazırlanması, işyeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması, ihtiyaç sebebiyle kiraya verenin kiralanan konut veya işyerini tahliye ettirmesi veya konutun veya işyerinin yeniden inşası durumunda meydana çıkan...

Yazı

Kıbrıs Marka Avukatı

Marka Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Marka Avukatı olarak, fikri hakların tescili ve korumasına yönelik hukuki ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Fikri hakkın ihlali, kötüniyetli tescilin iptali ve Türk Patent Enstitüsü başvurularına itiraz edilmesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuruların reddi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi gibi konularda müvekkillerine danışmanlık...

Yazı

Kıbrıs Patent Avukatı

Patent Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Patent Avukatı olarak, faydalı model tescili, korunmasına ve devamına ilişkin işlemler, patent işlemleri konusunda gerekli danışmanlık ve hukuki hizmetleri vermektedir. Kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve kötüniyetli tescilin iptali ile Türk Patent Enstitüsü nezdindeki başvurulara itiraz edilerek, yapılan itirazlara cevap verilmesi Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan başvuruların...

Yazı

Kıbrıs Sigorta Avukatı

Sigorta Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Sigorta Avukatı olarak, sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Doğu Abidin Hukuk Bürosu sigorta kapsamında gerçekleştirilecek teminatlar, ücretler ve kapsamlar konusunda sigortacıları, tazminat talep eden özel veya tüzel kişileri temsil ederek Sigorta Avukatı olarak hizmet vermektedir. KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu,...

Yazı

Kıbrıs Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Ticaret Hukuku Avukatı olarak, ticari sözleşmeler, ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve ticaret hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık ve hukiki destek hizmeti vermektedir. Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinde ticaret şirketleri için son derece önemli olan bu alanda gelişmeleri yakından takip ederek müvekkillerimize ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma gibi konularda...

Yazı

Kıbrıs Tüketici Avukatı

Tüketici Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Tüketici Avukatı olarak Tüketici Haklarını koruma kapsamında muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında, tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat gibi benzeri haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve huhuki hizmet vermektedir. KKTC Tüketici Hakları Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne Tüketici Hakları Hukuku...

Yazı

Kıbrıs İnşaat Avukatı

İnşaat Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs İnşaat Avukatı olarak, müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, kentsel dönüşüm hukuku, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti...

Yazı

Kıbrıs İdare ve Vergi Avukatı

İdare ve Vergi Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu Kıbrıs İdare ve Vergi Avukatı olarak idare hukuku ve vergi hukukunda uzman ve tecrübe sahibidir. İdare Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında her türlü konuda müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne İdare ve Vergi Avukatı olarak gerçek ve...

Yazı

Kıbrıs Miras Avukatı

Miras Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Miras Avukatı olarak miras hukuku alanlarında yüksek tecrübeye sahip olup müvekkillerine üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Kıbrıs Girne Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemlerin yapılması, miras sözleşmelerinin hazırlanması, miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli olan müzakerelerin...

  • 1
  • 2