Basın ve Medya Avukatı Doğu Abidin Avukatlık Bürosu, Kıbrıs Basın ve Medya Avukatı olarak basın ve medya hukuku ile ilgili basın ve yayın yoluyla işlenen suçlar, basın ve medya yolu ile kişilik haklarına yapılan saldırılar ve bu neticede açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yapılacak şikayet ve ihbarlar kapsamında ilgili mevzuattan doğan her türlü dava ve icra takibi hizmetlerini sunmaktadır.

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun basın ve medyanın uyacağı kurallar olarak düzenlenmiş ve bu Kanun’da radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri, bu ilkeler çerçevesinde yayın yapılıp yapılmadığını kontrol edecek Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu kurulun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar ve bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir.

5187 sayılı Basın Kanunu ile de Yazılı medyaya ilişkin kurallar düzenlenmiş ve bu Kanun’da yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, basın özgürlüğü, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları düzenlenmiştir. Bu kanunlar basın ve medya hukuku açısından özel nitelik taşımaktadır.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne Basın ve Medya Avukatı olarak deneyim ve bilgileri ile basın ve medya hukuku davalarında televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi haricinde aşağıda belirtilen alanlarda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

Basın ve Medya Avukatı Hizmetlerimiz:

Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması
Yazılı veya görsel basın yoluyla işlenen suçların ve kişilik haklarının ihlali durumunun araştırılması ve tespiti

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize basın ve medya avukatı olarak hizmet vermekte ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedirler. Doğu Abidin Hukuk Bürosu Kıbrıs Basın ve Medya Avukatı olarak Girne’de basın ve medya hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir