Gayrimenkul Kira Avukatı Doğu Abidin Avukatlık Bürosu, Kıbrıs Girne Gayrimenkul Kira Avukatı olarak gayrimenkul ve kira hukukuna ilişkin her türlü konuda müvekkili olan kiracılara, mal sahiplerine, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat firmalarına, mühendislere ve planlamacılara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Son dönemde gayrimenkul sektörü gelişim göstermekte ve bu gelişim ile birlikte gayrimenkul ile ilgili iş ve işlemlerin hatasız ve mevzuata uygun bir şekilde yapılması da zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede gayrimenkullere yönelik işlemlerin her aşamasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren Kıbrıs Girne Avkatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu gayrimenkul ve kira hukuku ile ilgili olarak sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Kira Avukatı Hizmetlerimiz

  • Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili her türlü hukuki desteğin sağlanması
  • Taşınmazların alım satım işlemleri
  • Taşınmazlar üzerindeki ayni ve şahsi hakların tescil ve terkin işlemleri ve bu iş ve işlemlerin gerektirdiği her türlü sözleşmelerin hazırlanması
  • Tapu kaydının iptali ya da düzeltilmesi gibi gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin gerek hukuki gerekse imar planlarına ilişkin idari davaların takip edilmesi
  • Taşınmazlar üzerindeki ortaklıkların sonlandırılması
  • Taşınmazlar üzerinde miras, imar, sit alanı vb. nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kira sözleşmelerinin feshi
  • Kiracının ve kiralananın tahliyesi
  • Kira sözleşme bedellerinin tahsili, kira tespiti vb. uyuşmazlıkların giderilmesi

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize gayrimenkul kira avukatı olarak hizmet vermekte ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedirler. Doğu Abidin Hukuk Bürosu Kıbrıs Gayrimenkul Kira Avukatı olarak Girne’de gayrimenkul kira hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir