Doğu Abidin Hukuk Bürosu Kıbrıs İcra Avukatı Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında (KKTC) Kıbrıs ve Girne’de İcra Hukuku konusunda tecrübeli olan Doğu Abidin Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılmasını, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ilçesinde faaliyet gösteren Doğu Abidin Hukuk Bürosu İcra konusunda deneyimli, icra ve iflas hukuku alanında Kıbrıs ve Girne İcra Avukatı olarak büyük tecrübe sahibidir. Hukuksal yollara başvurmadan önce diğer tüm hukuki çözüm alternatiflerini müvekkillerine sunarak, hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi alanlarında da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Kıbrıs İcra Avukatı Hizmetlerimiz

  • – Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  • – Haciz işlemleri
  • – Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
  • – İflas hukuku işlemleri
  • – İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • – Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • – Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • – Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • – İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Kıbrıs Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir