İdare ve Vergi Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu Kıbrıs İdare ve Vergi Avukatı olarak idare hukuku ve vergi hukukunda uzman ve tecrübe sahibidir. İdare Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında her türlü konuda müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne İdare ve Vergi Avukatı olarak gerçek ve tüzel kişilerin devlet ve devlete bağlı idari kurumlar ile olan idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri, imar ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konularda, ve idare ve vergi hukuku davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Kıbrıs İdare ve Vergi Avukatı Hizmetlerimiz

  • 1-) Müvekkillerinin Rekabet, gümrük, vergi konularında karşılaştığı idari yaptırımlara yönelik olarak yerel ve bölgesel idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
  • 2-) İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve benzer diğer konularda danışmanlık hizmeti
  • 3-) Kamu ihale işlemleri
  • 4-) Vergi hukuku alanında; uzlaşma görüşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların vergi mahkemeleri önünde çözümlenmesi
  • 5-) Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı gerekli itirazların yapılması ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
  • 6-) Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi türlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat aşamalarında müvekkillere hukuki destek verilmesi
  • 7-) İdare tarafından uygulanan cezai işlemlere karşı vergi mahkemelerinde hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • 😎 Vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk işlemlerine ve kesilen cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetlerinin sunulması
  • 9-) Yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimler ve benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillere hukuki destek verilmesi

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize vergi anlaşmazlıkları, idari para cezaları üst merci itirazları konusunda hukuki destek vermektedirler. Kıbrıs İdare ve Vergi Avukatı olarak idare hukuku ve vergi hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir