İnşaat Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs İnşaat Avukatı olarak, müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, kentsel dönüşüm hukuku, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemleri gibi konular kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne İnşaat Avukatı, İnşaat hukuku konusunda tecrüleri ve uzmanlığı ile kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Kıbrıs İnşaat Avukatı Hizmetlerimiz.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetlerinde Kıbrıs İnşaat Hukuku Avukatı olarak İnşaat Hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir