İş Hukuku Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs İş Hukuku Avukatı olarak iş hukuku alanında işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne İş Hukuku Avukatı olarak müvekkillerinin iş hukukundan kapsamına giren, işçi ve işveren arasında imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin feshi, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, fazla mesai ücretleri ve işçilik alacaklarının hesaplanması bakımından doğacak ihtilafların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan davaların takibi ile işyerindeki sağlık ve güvenlik uygulamaları kapsamında mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konularda müvekkillere destek sağlanması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

Kıbrıs İş Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

 • İşveren bakımından işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve yargı kararları ışığında bu sözleşmelerin güncellenmesi
 • Her bir olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İşyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş Kanunu ve sair mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü; toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili müzakere sürecinin yürütülmesi
 • İşçi bakımından işe iadeye, maddi ve manevi tazminata, mobbinge, iş kazası ve meslek hastalığına, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların ve iş mahkemelerindeki diğer her türlü davanın takibi
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelerin işyerlerine uygulanması
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında gerekli araştırmaların yapılarak her türlü uyuşmazlığın çözümü
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı’ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi
 • İş kazası nedeniyle gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikame edilen rücuen tazminat davaları gerekse gerçek kişiler tarafından ikame edilen maddi/manevi tazminat davalarının takibi, sonuçlandırılması ve sulhen çözümlenmesi hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize iş hukuku konusunda hukuki destek vermektedirler. Fazla Mesai ücretleri, Kıdem tazminatı gibi iş hukuku kapsamında haklar arasındadır. Kıbrıs İş Hukuku Avukatı olarak iş hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir