Miras Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Miras Avukatı olarak miras hukuku alanlarında yüksek tecrübeye sahip olup müvekkillerine üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Kıbrıs Girne Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemlerin yapılması, miras sözleşmelerinin hazırlanması, miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli olan müzakerelerin yürütülmesi, yabancılık unsuru taşıyan miras hukuku uyuşmazlıklarında dava açılmasından önce arabuluculuk yapılması gibi konularda hizmet vermektedir.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne Miras Avukatı olarak miras hukuku konusunda deneyim ve bilgileri ile; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Kıbrıs Miras Avukatı Hizmetlerimiz

 • Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli olan müzakerelerin yürütülmesi
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemlerin yapılması
 • Vesayet, kayyım, yasal temsilci atanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler. Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar arasındadır. Kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekmektedir Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Kıbrıs Miras Avukatı olarak miras hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir