Sağlık Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs Sağlık Avukatı, Sağlık hukuku kapsamında oluşabilecek hukuksal sorunları, önlemeye ve çözüm bulmaya çalışarak, sağlık mevzuatında meydana gelen sorunlarda ve Sağlık Hukuku kapsamında müvekkillerine mahkemeler ve ilgili diğer resmi merciler önünde temsil hizmetleri vermektedir.

Son yıllarda sağlık mevzuatında meydana gelen gelişim ve sağlık hizmetinin kamu hizmeti niteliği, bilim dalı olarak Sağlık Hukuku’nun önemini artırmaktadır. Sağlık hukuku, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk alanıdır.

KKTC Avukatı Doğu Abidin Hukuk Bürosu, Kıbrıs ve Girne Sağlık Hukuku Avukatı olarak müvekkillerinin Sağlık Hukuku kapsamında sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilafların önlenmesi, hukuki uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde müvekkillere destek sağlanması gibi birçok konuda deneyimi ve tecrübesi ile hizmet vermektedir.

Kıbrıs Sağlık Avukatı Hizmetlerimiz

  • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili
  • Hasta ve hekim hakları, sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak hukuki sorumluluğu
  • Hekimler, sağlık kuruluşları, hastalar ve sigorta şirketleri için sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda kusurun varlığı, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı, tazminat bedellerinin tespiti konusunda hukuki inceleme raporu hazırlanması
  • Hastane yönetimi ve yöneticiliği
  • Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü
  • Mesleki sorumluluk sigortaları

Doğu Abidin Hukuk Büromuz müvekkillerimize sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilafların önlenmesi, hukuki uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde, mahkemeler ve ilgili diğer resmi merciler önünde temsil hizmetleri vermektedir. Kıbrıs Sağlık Avukatı olarak Sağlık Hukuku alanında tecrübelerimizle danışmanlık ve ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir